Полезна  информация 

Какво са дървесните пелети?

Дървесните или дървени пелети (от английски: pellets) са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци или технологична дървесина. Пелетите са възобновяем енергиен източник и са едно от най-чистите екологични горива, като в процеса на производство към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащия се в дървесината лигнин да се разтопи, което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма. Горещият лигнин играе роля на слепващо вещество. Използват все по-често като основен материал за осигуряване на отопление.

Защо дървесните пелети са предпочитани?

Дървесните пелети са гориво, което намалява вредните емисии. В сравнение с твърдото гориво, включително дървата за отопление, дървесните пелети са много по-екологични. С изгарянето им се намалява отделянето на въглероден диоксид, серен диоксид и живак. Но основното им предимство за намаляване на вредните емисии на парникови газове е в тяхната ефективност. В сравнение дори с модерните печки на дърва уредите за отопление на пелети са до пет пъти по-ефективни. Отоплението с пелети има и други значителни предимства: автоматичното подаване на гориво към горелката, икономия на гориво, минимални отпадъци и лесно почистване. В сравнения с други енергийни източници пелетите са значително по-изгоден и комфортен вариант за отопление.

Употреба

Видовете уредите, които можете да използвате за отопление с дървесни пелети, включват: горелки, камини, котли, градински отоплители, барбекю, топловъздушни генератори и цели отоплителни системи използващи котли на пелети. Аксесоарите към тях са многобройни. Подходящи са както за битово отопление, така и в бизнеса за индустриални цели. Оборудването работещо с дървесни пелети може не само да затопля помещения, независимо дали става дума за апартамент или за големи промишлени площи, а може да загрява и съхранява топла вода. Според целта отоплителните уреди на пелети могат да са основни или спомагателни. Дървесните пелети засега са единствената алтернатива на въглища, дърва, газ, нафта и др.

Пелети от Екотекника АД - еко пелети на атрактивни цени | pellets

Екотекника АД производство и търговия на еко пелети. Произвеждаме еко пелети с най-доброто съотношение между качество и цена.

пелети, pellets, еко, Свищов, отопление, котли