За  Нас 

Кои сме ние?

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци. Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна биомаса и произвежда екопелети.

Визия

Утилизирането на отпадна биомаса заема ключово място в едно природосъобразно общество. То представлява една конкурентноспособна индустрия, базирана на знание, която насърчава разширената употреба на възобновими ресурси. С дейността си фирмата се стреми да осигури своя социален принос в контекста на био-базираната, ориентирана към клиента европейска икономика, щадяща околната среда.

Екология

Екотекника развива своята дейност в хармония с природата, като следи за последователното изпълнение на политиката на Дружеството в областта на околната среда. Компанията реализира редица екологични проекти, следвайки отговорната си политика в областта като основен израз на корпоративната социална отговорност на групата „Свилоза”.

Пелети от Екотекника АД - еко пелети на атрактивни цени | pellets

Екотекника АД производство и търговия на еко пелети. Произвеждаме еко пелети с най-доброто съотношение между качество и цена.

пелети, pellets, еко, Свищов, отопление, котли