Про изв одс тво

Корообелване и раздробяване на дървесината
Изсушаване и фино калибриране на суровината
Пресоване и охлаждане
Пресяване и пакетиране на готовия продукт

Пелети от Екотекника АД - еко пелети на атрактивни цени | pellets

Екотекника АД производство и търговия на еко пелети

пелети pellets еко Свищов